Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Logo Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Nasza szkoła przystąpiła do Projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

  1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.
  2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
  3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
  4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
  5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
  6. Nauka kompetencji przyszłości.
  7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie
Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo