Projekt „Laboratoria Przyszłości”

Nasza szkoła bierze udział w powyższym projekcie, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Projekt ten, to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie
w życiu codziennym. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy od roku szkolnego 2022/2023.