Program z bajkoterapii pt: „Bajka w życiu dziecka”- „Zwierzęta wokół nas”

Po raz drugi w tym roku szkolnym spotkaliśmy się na zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Wchodząc do sali dzieci zobaczyły porozkładane na stolikach obrazki zwierząt oraz wystawkę książeczek dziecięcych. Zadaniem dzieci było rozwiązanie  zagadek o zwierzętach i odszukanie odpowiedniego obrazka. Po rozwiązaniu zagadek, dzieci  wybierały  z wystawki książkę, na której okładce jest dane zwierzę.  Oglądały  książeczki i opowiadały je.  Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna – kolorowanie obrazka .