Program z bajkoterapii pt: „Bajka w życiu dziecka”- „Zwierzęta”.

W dniu 04.02.2019r. byliśmy na kolejnych zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Tematyka zajęć związana była ze zwierzętami. Na tablicy zawieszone były zdjęcia różnych zwierząt, a na podłodze ustawione słupki z literkami alfabetu.   Dzieci kolejno zbijały piłeczką poszczególne słupki i wyszukiwały zdjęcia zwierzęcia, którego nazwa zaczynała się od danej literki. Kolejne zadanie polegało na rozwiązywaniu zagadek  o zwierzętach.  Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna związana z tematem. Zajęcia tego typu pozwalają na   wzbogacenie wiedzy uczniów oraz są okazją do uczenia zasad zdrowej rywalizacji.