Podziękowanie

Podziękowanie dla Dyrekcji C.H. Auchan w Katowicach za okazaną pomoc
 
Dzięki uprzejmości państwa firmy możliwe będzie stworzenie „ogródka sensorycznego” dla uczniów naszej szkoły.
Stworzenie takiego miejsca będzie pełniło funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną. Dzięki tej inicjatywie uczniowie będą mogli lepiej poznawać i postrzegać świat, co będzie również miało bezpośredni wpływ na ich rozwój.
 
Serdecznie dziękujemy
Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Brzechwy w Chorzowie