Ogłoszenie

drzewoInscenizacja

„W poszukiwaniu utraconego wspomnienia”,

 która miała  odbyć się

24 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

 w Domu Kultury „Batory”

ZOSTAŁA ODWOŁANA