Obchody Dnia Dziecka

Obchody Dnia Dziecka
Dzisiaj  w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. We wspólnej zabawie z animatorami tańca i ruchu dzieci miały okazję sprawdzić swoje umiejętności w zabawach sprawnościowych, konkursach, zabawach biegowych i zręcznościowych oraz w tańcu. Zabawy wyzwoliły w uczniach duże emocje, a na twarzach pojawił się uśmiech i radość. Wszystko zakończyło się wręczeniem okazjonalnych dyplomów i słodyczy.