Konkurs międzyszkolny- „Dzień Ziemi”

logo dzień ziemi21 kwietnia obchodzimy DZIEŃ ZIEMI. Z tej okazji zapraszamy uczniów szkół specjalnych do wspólnej zabawy.

Temat pracy plastycznej: „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ”

Regulamin konkursu pod hasłem DZIEŃ ZIEMI

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 33 Specjalna

ul. Dyrekcyjna , 41-506 Chorzów,

tel. 2 462-612

koordynator: mgr Małgorzata Nuckowska

Technika: dowolna

Format pracy: A4 lub A3

Uczestnicy: wszyscy chętni uczniowie szkół specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych.

Prace indywidualne lub zbiorowe powinny być opisane: imię nazwisko ucznia, klasa, szkoła, opiekun.

Prace plastyczne należy składać na adres szkoły do dnia 15 kwietnia 2018r.

Nadesłane prace oceniane będą przez jury.

Rozdanie nagród 23 kwietnia 2018r.o godz. 10:00

Czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia!

Zapraszamy do wspólnej zabawy uczniów i nauczycieli!