Klasowy Konkurs Plastyczny pt.: „Zwierzę miesiąca – pingwin”

Pingwiny

20 stycznia w kalendarzu świąt nietypowych jest Dniem Wiedzy o Pingwinach. Celem tego święta jest popularyzowanie wiedzy o pingwinach, które m.in. z powodu zmian klimatycznych, zostały objęte ochroną i znalazły się w Księdze Gatunków Zagrożonych.

Klasa I AU
postanowiła uczcić ten dzień biorąc udział w Klasowym Konkursie Plastycznym pt.: „Zwierzę miesiąca – pingwin”.  Uczennice wykonały prace plastyczne, przedstawiające pingwina w ich zimowej krainie oraz wzbogaciły wiedzę o życiu tych ptaków – nielotów.  Uczestniczkom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie !!!