Bez stresu do szkoły

Problemem, który zainspirował autorów do stworzenia innowacji jest obawa i strach rodziców oraz dzieci sześcio- i siedmioletnich przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zamiarem autorów jest podjęcie wspólnych zintensyfikowanych działań mających na celu sprawienie, by szkoła podstawowa stała się miejscem dobrze znanym rodzicom i dzieciom przedszkolnym. Przewidziana jest również ścisła współpraca między Radami Rodziców poszczególnych placówek.

Kolaż ze zdjęć uczniów.

 

Autorami innowacji pedagogicznej są dyrektorzy placówek edukacyjnych miasta Chorzowa:
Przedszkola nr 12,
Przedszkola nr 27
Szkoły Podstawowej nr 13 im. T. Kościuszki 
Szkoły Podstawowej nr 15
Zespołu Szkół Specjalnych nr 2