Fundacja POMÓC WIĘCEJ

Kartki Wielkanocne
Po raz kolejny w tym roku szkolnym nasi nauczyciele i uczniowie postanowili wesprzeć w swoich działaniach charytatywnych fundację POMÓC WIĘCEJ.
Tym razem na cele statutowe Fundacji przekazaliśmy robione przez nas kartki wielkanocne.