Dźwiękowy Domek Emocji

Plakat Filharmonia-Dźwiękowy Domek Emocji

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość odwiedzenia  Filharmonii Śląskiej w  Katowicach, aby wziąć udział w zajęciach pod nazwą „ Dźwiękowy Domek Emocji”. Jest to cykl zajęć dla dzieci w formie warsztatowej: zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe z elementami arteterapii. Dzieci śpiewają, tańczą, malują, grają na instrumentach, improwizują. Wykorzystywany jest tutaj ruch, plastyka, dźwięk i słowo.