Dzień Papieski

Po raz kolejny w październiku obchodziliśmy szkolny Dzień Papieski. Tradycyjnie już odbyły się dwa konkursy. Konkurs muzyczny,  w którym uczniowie prezentowali piosenki inspirowane dziełem Jana Pawła II oraz konkurs plastyczny, podczas którego dzieci wykonały plakat prezentujący idee papieskie.
Na uroczystym apelu mieliśmy specjalnego gościa – księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz szkolnej parafii, ks. Piotr Berger wręczył laureatom konkursów nagrody, a pozostałym uczestnikom pamiątkowe obrazki święte z Janem Pawłem II.