Dzień Papieski 2016

,BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ” (Mt.5,7)
-z taką myślą przewodnią odbył się w naszej szkole ,,Dzień Papieski”. W ramach jego obchodów wpisuje się konkurs plastyczny i muzyczny. W tym roku myśli uczniów i pracowników szkoły skupiły się wokół  nauczyciela naszej szkoły –p. Lucyny Griger. Prace plastyczne oraz występy muzyczne były z dedykacją dla Niej…