Bezpieczne Ferie 2017

Od poniedziałku 16 stycznia 2017r. w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe. Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.
DRODZY RODZICE!
Jeżeli wasze dzieci spędzają ferie zimowe w miejscu zamieszkania:
 • zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,
 • aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego,
 • interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – wypytujcie o to, co robią i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki,
 • przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy, szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc.
Przestrzegajcie dzieci aby:
 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,
 • nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),
 • nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer.                     
Wymagajcie od dzieci aby:
 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,
 • nie oddalały się zbyt daleko od domu,
 • unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,
 • nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany.