Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3 Maja jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm oraz również okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. 

 
„Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczypospolita.

Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju,
Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju….”