Alternatywne metody komunikacji

WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH METOD KOMUNIKACYJNYCH W PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Dzieci niepełnosprawne tworzą bardzo specyficzny własny świat. Dziecko niepełnosprawne jest wrażliwe, potrzebuje zrozumienia, czułości i miłości, dzięki której czuje się akceptowane takim, jakim naprawdę jest, bez względu na to, z jakim bagażem przykrych doświadczeń przyszło na świat. Oprócz wielu trudności wynikających z przeróżnych wad rozwojowych, chorób somatycznych i czynników zewnętrznych- dzieci niepełnosprawne są dodatkowo obarczone problemami związanymi z aparatem mowy. Komunikacja takiego dziecka może być zaburzona w różnym stopniu i może wynikać nie tylko z niepełnosprawności , ale również ze sposobu przeżywania przez dziecko świata zewnętrznego i jego stosunku emocjonalno- społecznego do otoczenia. Zaburzenia w komunikacji z otoczeniem mogą pogłębiać izolacje od świata zewnętrznego. Dlatego wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji jest jednym z ważniejszych elementów edukacji i rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od września 2011 r w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Chorzowie nad zaburzeniami komunikacji dzieci można pracować z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technologii informatycznych. Dzięki wsparciu firmy AlcerolMittal w szkole powstała pracownia alternatywnych metod komunikacji. Teraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Chorzowie pracując na profesjonalnych komunikatorach mogą powoli przełamywać bariery komunikacyjne między nimi a rówieśnikami. Otrzymane komunikatory są nieocenioną pomocą w inicjowaniu prób komunikowania się – zachęcają dzieci do aktywności, a dzięki możliwości przeżywania pozytywnych doświadczeń – do wykonania wielu zadań i osiągniecie celów życiowych. Każde dziecko potrzebuje do swojego rozwoju wymiany myśli, informacji, możliwości wypowiadania się i rozumienia wypowiedzi innych. Komunikatory łączą w sobie komunikację opartą na obrazkach ( piktogramy, PCS) z wypowiedzią werbalną. Teraz uczniowie mogą nie tylko porozumiewać się obrazami, ale poprzez komunikatory uczyć się budowania poprawnych wypowiedzi, kontrolują jakość swoich komunikatów. Łatwość nagrywania komunikatów na każdy temat umożliwia wyjście dzieci do środowiska zewnętrznego, wyjście ze stanu izolacji. Teraz uczniowie pod okiem nauczycieli uczą się informowania o swoich potrzebach, problemach czy nawet wykonania zwykłych zakupów. Zastosowanie piktogramów i PCS było nie możliwe w sytuacjach dnia codziennego, jeśli odbiorca nadawanego komunikatu nie znał symboliki i znaczenia ich.

Pracownia alternatywnych metod komunikacji, została również wyposażona w zestaw głośników, oraz komputer z dotykowym ekranem oraz tablice interaktywną. Te profesjonalne i niezwykle nowoczesne sprzęty podnoszą jakość życia dzieci chorych ale i jakość pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.