Akademia z okazji Świąt Majowych

Uczniowie szkoły podstawowej w montażu słowno-muzycznym przybliżyli wszystkim informacje o zbliżających się Świętach Majowych. Wspomniano o 1 Maja -Święcie Pracy, obchodzonym na całym świecie; 2 Maja- święcie Flagi narodowej i naszych symbolach narodowych oraz 3 Maja- święcie upamiętniającym uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

biało-czerwona mapa Polski.
„ Trzeci Maj” – Michał Arct

Maj – rocznica pięknych serc ,
Maj – rocznica wielkich myśli .
Tym , co dawno przeminęli ,
Hołd składają ci , co przyszli .
Choć przeminął dawno wiek ,
Dawno hasła się zmieniły ,
Orzeł począł nowy bieg ,
Lecz z przeszłości czerpał siły .
Z tych w ciemnościach jasnych chwil ,
Kiedy miłość pobratała ,
w jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała .
Tym , co w Polsce dali myśl ,
Aby stworzyć cud majowy ,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś
Przed pamiątką chyląc głowy .