Bezpieczny, zdrowy,wolny od nałogów.

Podsumowanie projektu "Bezpieczny,zdrowy, wolny od nałogów.

Od czerwca do listopada 2017 r. w Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych w Szkole Podstawowej Nr 33 był realizowany autorski program z zakresu profilaktyki uzależnień „Bezpieczny, zdrowy, wolny od nałogów”. Program był podzielony na 3 bloki tematyczne.

  1. Bezpieczny
  2. Zdrowy
  3. Wolny od nałogów

28 listopada odbyło się podsumowanie tego programu. Podsumowaniem był konkurs plastyczny i przedstawienie na temat zdrowego stylu życia przygotowane przez uczestników programu. Gościem specjalnym był ratownik medyczny, który w ramach programu przeprowadzał szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla naszych uczniów.