Zawieszenie zajęć stacjonarnych do 22 grudnia 2020

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 22 grudnia 2020 r.
W klasach I-VIII realizujących kształcenie na odległość wydłuża się termin realizacji nauki w systemie zdalnym do 22 grudnia 2020r.