30 Akcja Sprzątania Świata

22 września uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli wyruszyli sprzątać świat. Zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki zbierali odpady i śmieci w okolicach boiska szkolnego oraz w pobliskim parku.
Następnie chętni uczniowie wykonali plakaty nawołujące do ochrony przyrody i dbania o Nasza Ziemię.