Święto Zmarłych

Pomnik Baranowskiego
Dzień Wszystkich Świętych to dzień, w którym nasi uczniowie pamiętają nie tylko o grobach swoich bliskich. To czas, w którym dbają o groby tych, którzy oddali swoje życie w ofierze za wolność naszej ojczyzny.
Klasa ZET AG pod opieką wychowawcy umyła tablicę pamiątkową Edwarda Baranowskiego, zapaliła znicze i położyła kwiaty.