Międzyszkolny konkurs „Stwórz własną książeczkę” dla klas I-III

Zaproszenie na konkurs

Regulamin konkursu

I Organizator
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi im. Jana Brzechwy w Chorzowie.

II Cele konkursu
– rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni u dziecka,
– rozwijanie sprawności manualnych,
– poznanie różnych technik i faktur w procesie wykonywania pracy.

III Warunki uczestnictwa
– konkurs skierowany jest dla uczniów Szkół Specjalnych i Oddziałów Przyszpitalnych, klasy I-III
– książeczka sensoryczno – dotykowa może być wykonana z dowolnych materiałów oraz może być dowolnej wielkości
– książeczka może być o dowolnej tematyce
– jeden autor może przekazać jedną pracę
– do pracy należy dołączyć kartkę z  imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą, miejscowością oraz nazwą szkoły
– nagrody będą przyznawane indywidualnie
– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

IV Kontakt
W przypadku pytań dotyczących konkursu – Adrianna Dzikowska, a.niedbalik@op.pl

V Termin i miejsce nadsyłania prac
Pracę należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do dnia 14.11.2022 na adres:  Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przyszpitalnymi ul. Dyrekcyjna 3 41-506 z dopiskiem: „Konkurs Stwórz własną książeczkę“

VI Ogłoszenie wyników
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo a nagrody zostaną dostarczone osobiście lub wysłane pocztą na adres szkoły. Wyniki dostępne będą także na stronie internetowej szkoły www.sp33chorzow.edu.pl

VII Publikacja prac
Wybrane przez jury prace będzie można obejrzeć w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie a także ich zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej www.sp33chorzow.edu.pl. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac w ramach działalności organizatora.