Dyplom UNICEF za udział w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka